Du visar för närvarande Installera solceller – solklar trend uppåt

Installera solceller – solklar trend uppåt

Solceller börjar bli en vanlig syn på såväl villor som bostadsrättsföreningar och industrier. Under 2020 installerades nästan 22 000 nya nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige. Den installerade effekten av solceller är nu över 1 GW och producerar lika mycket el som en kommun i Lunds storlek gör av med på ett år.

2019 fanns det 11,9 MW solceller i Jönköpings kommun, och vid årsskiftet 2020/2021 fanns det 21,2 MW. På ett år har alltså invånarna och företagen i Jönköping nästan fördubblat sin installerade effekt! Det gör att Jönköping nu är den femte bästa kommunen när det kommer till installerad solcellseffekt, bara 1,1 MW bakom Stockholm.

Sedan 2018 har antalet nätanslutna solcellsanläggningar mer än fördubblats (från 25 486 stycken till 65 819 stycken). Ingenting tyder på att solcellstrenden håller på att avta, snarare tvärtom.

Se mer statistik om solceller i Sverige hos Energimyndigheten.

Visste du att solceller presterar som bäst vid svala temperaturer?

” En standardmodul tappar ungefär 0,4% (relativt) i uteffekt med varje grad temperaturhöjning på cellerna. Å andra sidan ökar effekten också med cirka 0,4% när celltemperaturen sjunker en grad. En modul vars angivna toppeffekt är 300 watt vid 25 °C kommer då att ge cirka 312 watt vid 15 °C och cirka 288 watt vid 35 °C.” (RISE, 2019)

Därför producerar inte solcellerna mest en varm sommardag, som man kan tro, utan under en kylig men solig vårdag. Se till att ta till vara på vårens strålar och ta tag i att sätta upp solceller på taket, du med.

Installera solceller på ditt villatak

Vill du göra som 3 276 andra i Jönköpings län och investera i solceller? De senaste åren har effekten på solceller ökat samtidigt som priserna sjunkit. Samtidigt finns det statliga stöd för privatpersoner att installera solceller på sin bostad. Detta skapar goda förutsättningar för att göra en lönsam investering, som gynnar både din ekonomi och miljön.

solceller. Rött hus och björkar i bakgrunden

Förutsättningar för solceller på ditt hus

Hur bra förutsättningar just ditt tak har för solceller beror på takets riktning och lutning, samt solinstrålning och eventuella skuggningar.

Högst årlig produktion har en solcellsanläggning på ett tak i riktning mot syd, sydväst eller sydöst. Även solcellsanläggningar i östlig och västlig riktning har sina fördelar. Trots att de genererar en lägre årsproduktion producerar de som mest när du använder som mest el själv, morgon och kväll. Saknar du tak i söderläge kan det därför ändå vara en gynnsam affär med solceller. Vi hjälper dig gärna se över dina möjligheter! Kontakta oss för kostnadsfri och opartisk rådgivning.

 Det är även viktigt att ta in takets skick i beräkning. Om du behöver byta ut taket närmsta åren bör du göra det innan du sätter upp solceller. Det utvecklas just nu mycket ny teknik med integrerade solceller. Det kan vara aktuellt för dig som ändå ska byta tak.

Solcellsstöd – grönt avdrag direkt på fakturan

Sedan 1 januari 2021 finns det ett nytt skatteavdrag för privatpersoner vid installation av solceller. Skatteavdraget för grön teknik fungerar likt rotavdrag och 15 % av arbets- och materialkostnaden dras av direkt på fakturan.

Det finns även ett grönt skatteavdrag för laddstolpar och solcellslagring. Läs mer om alla avdragen här. 

Solceller på villatak

Vi hjälper dig jämföra offerter

Vi rekommenderar att du tar in offerter från minst tre leverantörer. Därefter kan du jämföra pris, villkor och erbjudande. Det kan vara mycket att tänka på och många faktorer att ha med i beräkningen. Med tanke på hur pass stor investering det rör sig om lönar det sig att vara noggrann.

Vi kan hjälpa dig att jämföra dina offerter. I vår roll som rådgivare är vi helt opartiska och ser enbart till ditt bästa. Hör av dig till oss direkt via telefon eller email, eller boka ett digitalt möte. I ett digitalt möte kan du dela din skärm och vi kan gå igenom solcellsofferterna tillsammans.

Vi kan kostnadsfritt och opartiskt hjälpa dig med:

  • Att ta reda på om ditt hus har rätt förutsättningar för solceller
  • Att räkna på anläggningens storlek
  • Information om stöd och intäkter
  • Råd vid inköp och val av leverantör
  • Information om rättigheter och skyldigheter
  • Att jämföra offerter

Här hittar du våra kontaktuppgifter.