You are currently viewing Aktuella bidrag och avdrag 2021

Aktuella bidrag och avdrag 2021

Nytt stöd för solceller, solcellsbatterier och laddstolpar

Det tidigare bidraget för solceller blir från och med 1 januari 2021 ersatt med en skattereduktion. Skattereduktionen för grön teknik fungerar likt ROT- och RUT-avdraget och dras direkt på fakturan. På så sätt blir processen enklare för den sökande som inte längre behöver ligga ute med pengar och söka bidrag i efterhand.

Aktuella avdrag är:

  • 15 % av arbets- och materialkostnaden för solceller
  • 50 % av arbets- och materialkostnaden för solcellsbatterier
  • 50 % av arbets- och materialkostnaden för laddstolpar för elbil.

Avdraget gäller för arbets- och materialkostnaden, men inte för resekostnader, projektering och frakt. Skatteverket har godkänt en schablon för de kostnaderna och beräknar de till 3 % av totalbeloppet.

Därför får du avdrag på 97 % av totalkostnaden, vilket motsvarar ett totalt avdrag på fakturan om 14,55 % för solceller och 48,5 % för solcellsbatterier och laddstolpar.

Vilka krav måste jag uppfylla för att få avdrag för grön teknik?

  • Anläggningen måste vara uppförd och betald efter 1 januari 2021
  • Företaget som utför installationen ska vara godkänt för F-skatt i Sverige
  • Anläggningen måste vara nätansluten. Det går inte få skattereduktion för en off-grid anläggning.
  • Du står som ägare på fastigheten och använder den som bostad (småhus eller bostadsrätt). Det går även få skattereduktion för installation av grön teknik i en förälders bostad.
Elbil som laddar

Vad skiljer skattereduktion för grön teknik från ROT-avdraget?

Tidigare kunde man få ROT-avdrag för en solcellsinstallation. Det täckte 30 % av arbetskostnaden, vilket motsvarade 9 % av den totala kostnaden.

Eftersom den nya skattereduktionen även gäller för materialkostnaden blir det ett större avdrag totalt sett.

Precis som vid ROT-avdraget finns ett tak på maximalt 50 000 kronor per person och år. Du kan utnyttja både ROT och grönt teknik fullt ut vid ett och samma år om du betalat tillräckligt mycket skatt.

Är du osäker kan du räkna ut din skatt på Skatteverkets hemsida.

Hur går man tillväga?

Avdraget dras direkt på fakturan. Ansvaret för att rätt uppgifter kommer in till Skatteverket ligger därför på företaget och du som privatperson slipper ligga ute med pengar, vilket tidigare solcellsbidrag krävde.

Vårt tips är att du samlar in offerter från olika installatörer och jämför kostnad, effekt och kvalitet. Det hjälper vi dig gärna med!

Oavsett om du precis börjat fundera på solceller och vill ha råd på vägen eller om du vill ha hjälp att jämföra olika offerter finns vi här för dig.

Vår rådgivning är kostnadsfri och opartisk, och bara ett klick bort.

Vilka bidrag för solceller och laddstolpar gäller för företag och föreningar?

Företag och föreningar kan inte få skattereduktion för grön teknik utan hänvisas till att söka bidrag i Klimatklivet.

Vill du veta mer om Klimatklivet kan du läsa om det på Naturvårdsverkets hemsida.

Du är även varmt välkommen att kontakta oss för rådgivning i hur du ska gå tillväga.

Detta inlägg har 4 kommentarer

Kommentarer är stängda.