Du visar för närvarande Ny avgift för elcertifikat – så påverkar det dig med solceller

Ny avgift för elcertifikat – så påverkar det dig med solceller

Från och med den 1 juli 2021 kommer Energimyndigheten ta ut en administrativ avgift på 200 kronor per år för att ha ett elcertifikatkonto. Värdet av ett elcertifikat har sjunkit senaste åren, vilket gör att det för dig med en mindre solcellsanläggning kan bli kostsamt att behålla dina elcertifikat.

Elcertifikatssystemets bakgrund

Elcertifikatsystemet lanserades för knappt 20 år sedan för att främja utbyggnaden av förnybar el. Som producent av förnybar el kan du få ett elcertifikat per varje MWh du producerar (1000 kWh). Elbolagen har en kvotplikt som skapar efterfrågan på elcertifikat. Det innebär att de har en skyldighet att köpa en viss mängd certifikat i förhållande till den el de säljer.

Elcertifikatens värde är styrda av marknaden, dels genom tillgången av förnybar elproduktion och dels efterfrågan från elhandlarna. Då förnybar energi i form av framförallt landbaserad vindkraft blivit ekonomiskt konkurrenskraftigt även utan inkomsten från elcertifikat har elcertifikatens värde sjunkit de senaste åren.

Är elcertifikat lönsamt för villaägare?

Tidigare har priserna på ett elcertifikat legat över 200 kronor, vilket genererat en inkomst på ca 20 öre per kWh. I dagsläget ligger de betydligt lägre på omkring 2 kronor. En genomsnittligvilla anläggning på 5 kW får cirka 2-5 elcertifikat per år. Med de aktuella priserna blir därför årsinkomsten cirka 10 kronor. Därför kommer det inte längre att vara lönsamt för villaägare att behålla sina certifikat när den nya årsavgiften införs 1 juli i år.

För att det ska vara lönsamt att fortsätta handla med elcertifikat med dagens priser behöver du ha en anläggning som producerar över 100 MWh. För det behöver du cirka 100 kW solceller.

Så undviker du den nya avgiften

Om du vill undvika årsavgiften på 200 kronor behöver du avsluta ditt elcertifikatkonto före 31 maj 2021. Du behöver återkalla din anläggning och begära avslut av certifikatkontot. Det gör du på Mina sidor på Energimyndigheten.