Vår energi- och klimatrådgivning

För privatpersoner och hushåll erbjuder vi energi- och klimatrådgivning via telefon, mail eller ett bokat personligt möte. För fastighetsägare, föreningar och företag har vi även möjlighet att erbjuda rådgivning på plats i er verksamhet.

Med jämna mellanrum medverkar vi dessutom vid olika evenemang runt om i våra kommuner, såsom marknadsdagar, öppet hus mm. Vi arrangerar också egna föreläsningar, temakvällar och andra upplysande aktiviteter. Håll utkik efter nyheter på vår startsida och följ oss i våra sociala medier.

För att hitta energi- och klimatrådgivare i en annan kommun se Energimyndighetens hemsida.


Hög av pellets (energikälla) på ett bord, person med miniräknare

Privatpersoner / Hushåll

Energianvändningen mellan olika hus och hushåll varierar mycket och faktorer såsom bostadens byggnadsår, klimatzon, typ av konstruktion och de boendes beteende påverkar. Vid en rådgivning kan frågeställningarna röra allt från elavtal till uppvärmning och egen elproduktion. Vad drar energi, vilka åtgärder är lönsamma och hur kan en installation påverka huset?

Förnybar energi, Solceller, som blir installerade på ett tak

Flerbostadshus / Bostadsrättsföreningar

Både som boende i och som ägare till flerbostadshus har du ofta stora möjligheter att minska husets energianvändning och miljöpåverkan. Vid en rådgivning ser vi över den energi som går till byggnadens gemensamma funktioner såsom fastighetsel, uppvärmning och varmvatten och diskuterar kring möjliga åtgärder, både sådana som kan du kan genomföra omgående och de som du bör arbeta vidare med.

Kinnarps arena

Föreningar / Organisationer

För en förening kan driftskostnaderna vara en stor del av budgeten. Ofta saknar de som sköter eller brukar anläggningarna tillräcklig driftskunskap. Vid rådgivningsbesök hos föreningar hjälper vi er att se över energianvändningen och klimatpåverkan och om ni vill vägleder vi er för att komma igång med ett systematiskt energiarbete.

Personer i ring runt en poster med klimat-motiv

Företag

Energikostnader utgör ofta bara en liten del av omsättningen i ett företag, men en betydligt större del av vinsten. En effektivare användning av energin leder till ökad lönsamhet, mindre miljöpåverkan och ofta också fördelar i produktionen. Vid ett företagsbesök går vi igenom er energianvändning övergripande, ger råd kring de frågeställningar ni har och identifierar de åtgärder ni behöver arbeta vidare med.