Du visar för närvarande Fagerhult erbjuder laddning till anställda

Fagerhult erbjuder laddning till anställda

Utanför Habo hittar vi Fagerhults Belysning. Ett företag som tagit den gröna omställningen på allvar. Nyligen tog de emot Klimatrådets klimatpris för sin belysningsarmatur av pappersfiber. Därtill har de tagit ett helhetsgrepp kring energifrågan. Lokalerna värms upp med hjälp av flis från förbrukade engångspallar, på taket produceras förnybar el med hjälp av solceller, och på parkeringen finns numera 25 laddplatser för elbilar. Under en nätverksträff i Habo delade Fagerhults hållbarhetschef Niclas Thulin med sig av deras erfarenheter.

Minskade utsläpp i flera steg

Fagerhult valde att skaffa laddstolpar på sin parkering av två anledningar. De ville minska sin egen klimatpåverkan och underlätta för sina anställda att ställa om till fossilfritt. På så sätt kan de minska sina utsläpp i både scope 1 (egna tjänstebilar) och scope 3 (arbetspendling).

De 25 laddplatserna är fördelade på personalparkering, tjänstebilsparkering och besöksparkering. Trots att de bara varit igång i ett par månader har Fagerhult redan planer på att utöka antalet laddplatser med ytterligare 26 stycken under 2022.

Vi planerar att fördubbla antalet laddplatser under nästa år då vi ser att fler och fler väljer laddhybrid eller elbil. I takt med detta kommer efterfrågan på laddplatser att öka och redan idag ser vi att nyttjande graden av våra befintliga laddplatser är hög. Vi vill underlätta för våra anställda att göra klokare val.

Niclas Thulin, Hållbarhetschef Fagerhults Belysning

Vad menas med scope?

Scope 1: Det scope där verksamheter har störst rådighet och möjlighet att påverka sina utsläpp.

Exempel: Direkta utsläpp från ägda eller kontrollerade verksamheter Tex. ägda eller leasade tjänstebilar, oljepanna för uppvärmning, flisförbränning etc.

Scope 2: Det scope där verksamheter har mindre möjlighet att påverka men kan aktivt göra val som indirekt påverkar utsläppen.

Exempel: Indirekta utsläpp från användning av köpt elektricitet, ånga, fjärrvärme, och fjärrkyla Tillverkning och distribution av förbrukad el, fjärrvärme, fjärrkyla och ånga.

Scope 3: Det scope där verksamheter minst möjlighet att påverka, och har ofta endast möjlighet att påverka genom förändringar i resmönster, kravställande i leverantörsled, val av leverantörer, och val av kvalitet och typ av material.

Exempel: Anställdas pendling: pendling till och från jobbet. Köpt gods och tjänster:  produktionen av tex. inköpta varor, kontorsmaterial, produkter. Användning av sålda produkter: utsläpp i användarfasen, tex. Armaturs energiförbrukning då den är påslagen.

Källa: Positiongreen.com

Medarbetarna laddar grön el till självkostnadspris

Tack vare solceller på taket och ursprungsmärkt el från vattenkraft sker laddningen med hundra procent förnybar el. Medarbetarna som nyttjar laddstolparna får ladda till självkostnadspris.

Uppkopplingen till laddstationen sker via medarbetarens passerkort. Därefter dras kostnaden av på lönen. Samtliga laddare är uppkopplade till en hemsida där Niclas och hans kollegor kan följa vilka laddare som är upptagna och deras förbrukning.

Förutom smarta funktioner som wifi-uppkoppling valde Fagerhult laddare med lastbalansering som anpassar effektuttaget utefter hur många som laddar samtidigt. Fyra av de totalt 25 laddpunkterna är semi-snabbladdare med en effekt på 22 kW. Resterande är så kallade normalladdare.

Elbilar som laddar vid företag
Obs. Genrebild, ej tagen hos Fagerhults Belysning

Finansiering med hjälp av Ladda bilen-stödet

Fagerhult genomförde investeringen med hjälp av Naturvårdsverkets ”Ladda bilen-stödet”. Stödet riktar sig till företag, föreningar och organisationer som vill investera i laddinfrastruktur för sina boende eller anställda.

Bidraget ligger på 50 procent, men högst 15 000 kronor per laddpunkt. Till skillnad från exempelvis investeringsstödet Klimatklivet så är Ladda bilen-stödet sökbart året runt (så länge det finns medel kvar). Det går att söka stödet såväl innan som efter slutförd installation.

Det var väldigt enkelt att söka bidraget. Det tog bara några minuter. Så vi kommer att söka stöd även för nästa omgång laddstolpar.

Niclas Thulin, Hållbarhetschef Fagerhults Belysning

Är du intresserad av att fixa laddplats på ditt företag?

Att investera i laddinfrastruktur visar att ditt företag ligger i framkant i utvecklingen. Läs mer om fördelarna med att fixa laddplats och hur du kan gå till väga i vår guide.

I guiden kan du läsa mer om ladda-bilen stödet och investeringsstödet Klimatklivet som går att söka för publika laddstationer.

Är du intresserad av att skaffa laddbox/laddstolpe hemma vid din privatbostad? Då kan du dra nytta av det nya skatteavdraget för grön teknik. Här kan du läsa mer om det och andra aktuella stöd för privatpersoner.