Du visar för närvarande Guide: fixa laddplats på ditt företag

Guide: fixa laddplats på ditt företag

Fixa laddplats på ditt företag med rätt förutsättningar och rätt bidrag. Att investera i laddplatser visar att ditt företag är i framkant i utvecklingen. Dels skapar du goda förutsättningar för att driva er egen fordonsflotta med förnybar energi och därmed minska er klimatpåverkan. Laddpunkter för anställda eller besökare gör er även till en attraktiv arbetsgivare eller besöksmål. Är du laddad? Nu kör vi!

Varför laddplats?

En fordonsflotta i förändring

Den totala fordonsflottan i Sverige idag består till 5 % av laddbara fordon. Bara senaste 12 månaderna har antalet ökat med 84 % (källa: elbilsstatistik.se). Var tredje bil som såldes i Jönköpings län första halvåret 2021 var laddbar (källa: bilsweden.se/bilstatistik). Allt tyder på att dessa siffror kommer att fortsätta öka, och då är möjligheten till laddning en viktig del i omställningen.

Säkerhet

Det är tekniskt möjligt att ladda en elbil i ett vanligt vägguttag (ett så kallat schuko-uttag). Elsäkerhetsverket avråder dock från detta då de uttagen inte är gjorda för att klara en högre belastning under en längre tid. Under laddning kan det då uppstå varmgång och utgöra en brandrisk. På en plats där man kommer ladda upprepade gånger rekommenderar man därför en laddbox eller en laddstolpe. Dessutom går det mycket snabbare att ladda med utrustning speciellt framtagen för elbilsladdning.

Smart teknik

Förutom snabbare och säkrare laddning kan en laddplats erbjuda smart teknik som underlättar för er som användare. Lastbalansering som ser till att inga säkringar går, styrd laddning som anpassar sig efter låga timpris och appar för tydlig översikt är några exempel.

Grå elbil som laddar med laddkabel

Vilka behov har ni?

Vill ni erbjuda laddning till era anställda? Eller era besökare? Eller ska ni investera i egna laddbara fordon som kan laddas över natten?

Beroende på behov kan ni välja att investera i laddare med olika hög laddeffekt. Desto högre laddeffekt, desto snabbare laddning. Men också desto större investering.

Normalladdning – Effekt 2,3 kW (10 A) och uppåt

Laddning med låg effekt passar där man stannar en längre tid, 6-8 timmar. Exempelvis hotell, vandrarhem och vid sin arbetsplats. En effekt på 2,3-3,7 effekt ger cirka 2,3-3,7 kWh laddning per timme. Det motsvarar 1-2,5 mils körning.

Semisnabbladdning – Effekt 7-22 kW

Vid ett besöksmål där man stannar 1-3 timmar passar en laddare med lite högre effekt än normalladdning. Dessa kallas semisnabbladdare och laddar med växelström.

Snabbladdning – Effekt 50 kW och uppåt

Snabbladdare kan med 50 kW ladda 15-25 mils räckvidd på en halvtimme. Investeringskostnaden är väldigt hög, vilket gör att det sällan är aktuellt för andra verksamheter än exempelvis energibolag.

Parkering med laddplats. Flera elbilar som laddar.

Vilka bidrag kan ni få?

Laddplatser delas in i två kategorier, publik och icke publik laddning. Energimyndigheten definierar publik laddning som ”en laddstation som står placerad där vem som helst kan ladda bilen, till exempel utmed landsvägar, i parkeringshus, vid köpcentrum, vid infartsparkeringar eller resecentrum.” Icke publika laddningsstationer är sådana som inte är tillgängliga för alla användare, exempelvis laddning för tjänstefordon och anställda.

Klimatklivet – för publik laddning

Via Klimatklivet kan man få stöd med upp till 50 % för investeringskostnaden för publika laddstationer för såväl personbilar som tyngre transporter. Klimatklivet är öppet för ansökan under specifika perioder cirka fyra gånger per år. Mer information finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Det går inte att söka Klimatklivet för åtgärder som måste genomföras enligt lag. Exempelvis Boverkets retroaktiva krav på att uppvärmda byggnader (ej bostäder) med fler än 20 parkeringsplatser ska ha minst en laddpunkt till 2025.

Ladda bilen-stödet – för icke publik laddning

Ladda bilen-stödet söker man också hos Naturvårdsverket. Det ligger på 50 % av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 15 000 kr per laddpunkt. Till skillnad från Klimatklivet går detta stöd att söka löpande under året, och
även efter slutförd installation. Senast 6 månader efter slutförd installation måste ansökan vara inne.

Det går inte söka stöd för åtgärder som måste genomföras enligt lag eller för laddstationer för privatpersoner. För privatpersoner finns ett grönt skatteavdrag.

Vit elbil som laddar

Redo att köra igång?

Framtiden är redan här och förutsättningarna för att investera i laddinfrastruktur har aldrig varit bättre. Oavsett om ni redan beställt ny laddbar fordonsflotta och bara checkar av det sista innan laddplatserna ska på plats, eller om ni fortfarande står och tekar på om laddplats är något för er så finns det stöd och hjälp att få på vägen.

Förutom kunskapsportaler och guider online finns kostnadsfri och opartisk rådgivning att få hos er kommunala energi- och klimatrådgivare samt hos Länsstyrelsen.

Hitta mer information:

Kontakt:

Kontakta gärna oss om du har frågor om laddinfrastruktur, vill ha hjälp vidare i en ansökan om bidrag och stöd, eller vill att vi ska komma till ditt företag och berätta mer.

Detta inlägg har en kommentar

Kommentarer är stängda.