Du visar för närvarande Bostadsrätter ökar sina energikunskaper genom nätverk

Bostadsrätter ökar sina energikunskaper genom nätverk

Under ett och ett halvt år har bostadsrättsnätverket träffats för att höja sina kunskaper kring energieffektivisering genom kunskapshöjande webbinarier. Där har aktörer som dagligen arbetar med frågor som solceller, elbilsladdning, isolering, ventilation och energioptimering berättat om vad man bör tänka på vid olika åtgärder. Vid några tillfällen har även bostadsrättsföreningar som gjort olika åtgärder i sina fastigheter delat med sig av erfarenheter, vilket har varit mycket uppskattat från de övriga bostadsrättsföreningarna.

Under webbinarierna kan bostadsrättsföreningarnas representanter ställa frågor och få svar på sina funderingar kring de olika ämnena som tas upp. I de flesta fall är det frågor som föreningarna ställs inför och arbetar intensivt med, vilket gör att det blir bra diskussioner. I vissa fall får vi energi- och klimatrådgivare ytterligare frågor efter webbinarierna där vi kan hjälpa föreningen att komma vidare med offertförfrågningar. Vi hjälper även till med att granska offerterna så att föreningen får de svar de behöver innan de tar beslut och går vidare med sina investeringar.

Fortsatt nätverkande 2024

Nätverket som startades inom ramen för Energimyndighetens så kallade insatsprojekt ”Resurseffektiv bebyggelse” kommer att fortsätta under 2024. Bostadsrättsföreningarna är en viktig målgrupp att nå ut till och har ofta stora och många fastigheter, där energieffektiviseringar kan ge positiva effekter för minskad energianvändning i samhället.

Vidare kommer energi- och klimatrådgivarna i Sverige söka ekonomiska medel från Energimyndigheten för att fortsatt bedriva opartisk och oberoende energi- och klimatrådgivning i kommunerna. Inom ramen för projektperioden 2024 och framåt ser det ut som att Energimyndigheten fortsatt kommer att satsa på insatser inom resurseffektiv bebyggelse. Det är också troligt att myndigheten inför satsningar kring beredskapsfrågor.

Nästa webbinarie i bostadsrättsnätverket kommer att handla om ventilationssystem och hur man kan förbättra sin befintliga ventilation.

Vi välkomnar nya föreningar att delta i vårt bostadsrättsnätverk, hör av er till oss på Energicentrum för mer information.