Du visar för närvarande Vad innebär effekttariff?

Vad innebär effekttariff?

När vi pratar om el är vi vana om att prata energi. Vi diskuterar energianvändning och elpriset per kilowattimme. Men nu börjar det bli allt vanligare att höra ordet effekt i energidebatten. Man pratar om effekttoppar, effektuttag, effektabonnemang och effekttariffer. Vad de orden betyder och vad det innebär för dig som konsument reder vi ut här.

Vad är skillnaden på effekt och energi?

Effekt: effekt mätts i watt (W) och mäter hur mycket energi som används vid ett specifikt tillfälle.

Energi: energi mäts i kilowattimmar (kWh) och är den enhet som vi mäter energianvändning i. På din elräkning kan du se hur många kWh du använt senaste månaden och sedan betalar du ett pris per kWh. Du kan räkna ut hur mycket energi en pryl drar genom att ta effekten gånger tiden du använder den (W x tid i timmar = Wh. 1000 W = 1 kW)

Sambandet mellan energi och effekt beskrivs i formeln: Energi = Effekt x Tid

Exempel:

Du har en dammsugare med en effekt på 1000 W (1 kW). Om du dammsuger i en timme använder du 1 kWh samtidigt som du har ett effektuttag på 1 kW.

Låt säga att du och din sambo har varsin dammsugare på 1000 W. Ni hjälps åt att dammsuga huset och blir därmed klara på en halvtimme. Då har ni fortfarande bara använt 1 kWh, men ni har haft ett effektuttag på 2 kW eftersom båda dammsugarna haft ett effektuttag samtidigt.

Effektuttag: Effektuttag anger hur stor effekt du använder vid ett givet tillfälle.

Effekttopp: Med effekttopp menas de timmar/den timmen du har som högst effektuttag. Generellt sett i samhället infaller effekttoppar på morgonen, när folk brygger kaffe och rostar mackor samtidigt som industrierna drar igång, och på kvällen när folk kommer hem från jobbet och alla lagar mat, diskar och tvättar samtidigt.

Effektabonnemang / effekttariff: Elnätsägaren kan välja att införa effektabonnemang som bygger på en effekttariff. Då är din avgift till nätägaren baserad på ditt högsta effektuttag under månaden. Idag har de flesta elnätsbolagen säkringsabonnemang. Det innebär att den fasta avgiften till nätägaren är baserad på hur stor säkring du har (exempelvis 16 eller 20 A).

Elnäts ledning i solnedgång

Varför blir effekttariff/effektabonnemang vanligare?

Sedan innan har en del större företag betalat för sitt effektuttag. Nu börjar det bli allt mer vanligt i Sverige att även privatpersoner får effektabonnemang. Det beror på den omställning och elektrifiering som sker i samhället. Ju mer vi fasar ut fossila bränslen, desto mer el behöver vi.

För att få ett så stabilt elnät som möjligt med trygg elförsörjning av grön el är det fördelaktigt att vi använder elen jämnt över dygnet och undviker höga effekttoppar.

Genom att elnätsbolaget byter till effektabonnemang så får hushållen ett ekonomiskt incitament till att använda energin smartare och jämna ut sitt effektuttag.

”Kan jag välja vilken typ av abonnemang jag vill ha?”

Du kan inte välja om du vill ha effektabonnemang eller säkringsabonnemang. Det är elnätsbolaget som bestämmer vilket system de vill använda.

Det du kan påverka är ditt elhandelsavtal. Där kan du välja vilken leverantör du har och göra ett aktivt val kring fast eller rörligt pris och om du vill ha ursprungsmärkt el (exempelvis förnybar el från vind-, vatten- och solkraft). Om du inte har ett effektabonnemang men vill ha ett ekonomiskt incitament att styra din elanvändning över dygnet kan du välja elavtal med timpris.

”Hur vet jag vilket typ av abonnemang jag har?”

Du kan se på din elnätsfaktura vilken typ av abonnemang du har. Har du effektabonnemang kan du se vilket ditt högsta effektuttag var föregående månad. Om du har säkringsabonnemang kan du se hur stor säkring du har.

Av kommunerna i vårat samarbete (Jönköping, Habo, Mullsjö, Sävsjö och Vaggeryd) har ingen elnätsägare effektabonnemang i nuläget. Jönköping Energi har meddelat att man kommer införa effekttariff för företag 2023 och för villor 2024. Lägenheter kommer i nuläget inte bli påverkade.

Tvättmaskin

“Hur jämnar jag ut mitt effektuttag?”

Att jämna ut sitt effektuttag handlar inte om att minska sin energianvändning i sig, utan om att minska antalet apparater med hög effekt som man använder vid samma tidpunkt.

Exempel:

Familj A: Familjen kommer hem från jobbet och sätter sin elbil på laddning. Laddaren är inställd att ladda fullt så snabbt som möjligt. Samtidigt som maten åker in i ugnen passar familjen på att starta tvättmaskinen och dammsuga.

Familj B: Familjen kommer hem från jobbet och sätter sin elbil på laddning. Laddaren är inställd på att ladda med låg effekt under hela natten, den är dessutom utrustad med lastbalanserare som anpassar effektuttaget efter husets resterande användning. Medan maten är i ugnen hänger familjen tvätt. Den är nämligen redan klar eftersom familjen laddade tvättmaskinen i morse och tidsinställde den att gå under dagen. Dammsugaren åker fram först efter maten.

Båda familjerna använder samma mängd energi, men effektuttaget ser väldigt olika ut. Med säkringsabonnemang betalar de lika mycket för sitt beteende. Men med effektabonnemang kommer Familj B få en billigare elräkning än familj A eftersom de jämnat ut sitt effektuttag över dygnet.

Ta hjälp av smart teknik

Som du ser i exemplet med Familj B tar de hjälp av smart teknik för att jämna ut sitt effektuttag. Lastbalansering i laddboxen och tidsinställda vitvaror är bara några exempel på smart teknik.

Även om ditt elnätsbolag inte har infört effektabonnemang än kan det vara funktioner att ha i åtanke när du införskaffar laddbox, nytt värmesystem eller nya vitvaror. Så är du förberedd med goda förutsättningar ifall abonnemangssystemet ändras där du bor.

Har du fler frågor om effekttariff? Eller om något helt annat som berör energi- och klimat?

Kontakta oss!