You are currently viewing Aktuella bidrag och stöd

Aktuella bidrag och stöd

Avdrag för grön teknik

För privatpersoner finns ett grönt skatteavdrag. Avdraget ges för:

  • Installation av nätanslutna solceller, 20 %
  • Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi (batterier), 50 %
  • Installation av laddningspunkt till elfordon, 50 %

Man kan få maximalt 50 000 kronor per person och år i grönt skatteavdrag. Avdraget fungerar på liknande sätt som ROT- och RUT-avdraget, och görs direkt på fakturan. På så sätt blir processen enkel för den sökande, som inte behöver ligga ute med pengar och söka bidrag i efterhand. En förutsättning för att kunna ta del av det gröna skatteavdraget är att man har betalat tillräckligt mycket skatt under året.

Avdraget gäller för arbets- och materialkostnad, men inte på reskostnader, projektering och fraktkostnader. Skatteverket har godkänt en schablon på dessa kostnader om 3 %, vilket gör att du får göra avdrag på 97 % av totalkostnaden.

Funderar du på att sätta upp solceller eller installera en laddbox till elbilen?

Oavsett om du precis har börjat fundera eller är i sluttampen på processen och vill ha hjälp att jämföra offerter så finns vi här för dig. Vår rådgivning är kostnadsfri och opartisk.

Boka tid för rådgivning här.


Energieffektiviseringsbidrag

Regeringen har i sin budget avsatt pengar för ett energieffektiviseringsbidrag för hus med direktverkande el eller gas, och som skall gälla 2023-2025. Det kommer antagligen att sökas via Boverket och handläggas av Länsstyrelsen, men hur stort stödet kommer att vara och vad som kommer att omfattas är ännu oklart. Vi bevakar frågan, och uppdaterar med mer information så fort vi har någon.

Funderar du på hur du kan energieffektivisera din bostad? Prata med oss så hjälper vi dig med förslag på vägar framåt, gratis och opartiskt.

Boka tid för rådgivning här.


Ladda bilen

Ladda bilen är ett bidrag för bostadsrättsföreningar, företag och organisationer som vill installera laddplatser för boende eller anställda. Stödet ges inte till åtgärder som måste genomföras enligt lag. Det ges inte heller för installation av publika laddplatser, utan då hänvisas man att söka stöd via klimatklivet istället.

Bidraget söks via naturvårdsverket och är högst 50 % av kostnaden, upp till 15 000 kronor per laddpunkt. Man kan söka antingen inför ett projekt, och har då efter beslut om stöd 9 månader på sig att genomföra projektet. Det går också att söka stöd i efterhand, dock högst 6 månader efter att installationen slutfördes.

Funderar ni på att installera laddstolpar i ditt företag eller din bostadsrättsförening? Vi hjälper er med råd på vägen.

Boka tid för rådgivning här.


Klimatklivet

Klimatklivet är ett stöd för den som vill göra en fysisk investering som minskar samhällets klimatpåverkan. Stödet kan sökas av alla utom privatpersoner. Stödet söks under vissa givna ansökningsperioder. Ansökningar som kommit in under ansökningsperioden tävlar mot varandra och de åtgärder som förväntas ge störst minskning av växthusgaser per investerad krona är de som får stöd.

Stöd från klimatklivet kan inte ges till redan påbörjade projekt eller projekt som skulle genomföras även utan stöd.

Det är i nuläget inte känt när nästa ansökningsperiod till klimatklivet kommer att ske, men mer information finns direkt hos Naturvårdsverket.


För föreningar och företag kan det finnas andra, mer specifika stöd att söka. Kontakta oss så berättar vi mer.