Du visar för närvarande Aktuella bidrag och stöd

Aktuella bidrag och stöd

Avdrag för grön teknik

För privatpersoner finns ett grönt skatteavdrag. Avdraget ges för:

  • Installation av nätanslutna solceller, 20 %
  • Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi (batterier), 50 %
  • Installation av laddningspunkt till elfordon, 50 %

Man kan få maximalt 50 000 kronor per person och år i grönt skatteavdrag. Avdraget fungerar på liknande sätt som ROT- och RUT-avdraget, och görs direkt på fakturan. På så sätt blir processen enkel för den sökande, som inte behöver ligga ute med pengar och söka bidrag i efterhand. En förutsättning för att kunna ta del av det gröna skatteavdraget är att man har betalat tillräckligt mycket skatt under året.

Avdraget gäller för arbets- och materialkostnad, men inte på reskostnader, projektering och fraktkostnader. Skatteverket har godkänt en schablon på dessa kostnader om 3 %, vilket gör att du får göra avdrag på 97 % av totalkostnaden.

Funderar du på att sätta upp solceller eller installera en laddbox till elbilen?

Oavsett om du precis har börjat fundera eller är i sluttampen på processen och vill ha hjälp att jämföra offerter så finns vi här för dig. Vår rådgivning är kostnadsfri och opartisk.

Boka tid för rådgivning här.


Energieffektiviseringsbidrag

Från den 3 juli 2023 kan du som äger ett småhus som värms upp med el eller gas söka bidrag för energieffektivisering. Det kan till exempel handla om bidrag för att installera ett vattenburet distributionssystem, ansluta till fjärrvärme, installera styrbar frånluftsvärmepump, luft-vattenvärmepump, berg-, sjö eller jordvärmepump. Söker du stöd för en godkänd värmesystemsåtgärd finns också möjlighet att söka stöd för klimatskärmsåtgärder, såsom exempelvis tilläggsisolering, byte av fönster och/eller dörrar, tilläggsglasrutor till befintliga fönster eller dörrar.

Läs mer om stödet här: https://www.boverket.se/sv/bidrag–garantier/bidrag-for-energieffektivisering-i-smahus/

Funderar du på hur du kan energieffektivisera din bostad? Prata med oss så hjälper vi dig med förslag på vägar framåt, gratis och opartiskt.

Boka tid för rådgivning här.


Ladda bilen

Ladda bilen är ett bidrag för bostadsrättsföreningar, företag och organisationer som vill installera laddplatser för boende eller anställda. Stödet ges inte till åtgärder som måste genomföras enligt lag. Det ges inte heller för installation av publika laddplatser, utan då hänvisas man att söka stöd via klimatklivet istället.

Bidraget söks via naturvårdsverket och är högst 50 % av kostnaden, upp till 15 000 kronor per laddpunkt. Man kan söka antingen inför ett projekt, och har då efter beslut om stöd 9 månader på sig att genomföra projektet. Det går också att söka stöd i efterhand, dock högst 6 månader efter att installationen slutfördes.

Funderar ni på att installera laddstolpar i ditt företag eller din bostadsrättsförening? Vi hjälper er med råd på vägen.

Boka tid för rådgivning här.


Klimatklivet

Klimatklivet är ett stöd för den som vill göra en fysisk investering som minskar samhällets klimatpåverkan. Stödet kan sökas av alla utom privatpersoner. Stödet söks under vissa givna ansökningsperioder. Ansökningar som kommit in under ansökningsperioden tävlar mot varandra och de åtgärder som förväntas ge störst minskning av växthusgaser per investerad krona är de som får stöd.

Stöd från klimatklivet kan inte ges till redan påbörjade projekt eller projekt som skulle genomföras även utan stöd.

Nästa ansökningsperiod för Klimatklivet är öppen 18-29 september 2023. Läs mer hos Naturvårdsverket.


För föreningar och företag kan det finnas andra, mer specifika stöd att söka. Kontakta oss så berättar vi mer.