Du visar för närvarande Välj rätt elavtal – för dig och klimatet

Välj rätt elavtal – för dig och klimatet

Vad ska man tänka på när man väljer elavtal?

Elräkningen är sällan något som får så mycket uppmärksamhet. Men visste du att du kan spara rätt mycket pengar och dessutom göra en insats för klimatet genom att göra ett aktivt val? Vi kommer här att hjälpa dig med vad du ska tänka på när du tecknar elavtal och reder även ut begreppen som elbolagen slänger sig med när det kommer till elens miljöpåverkan.

Elnät och elhandelsavtal

För att få el till din lägenhet eller ditt hus behöver du två olika abonnemang, ett elnätsavtal och ett elhandelsavtal.

  • Elnätsavtal: Du behöver betala en avgift till den som äger elnätet där du bor. Avgiften består av en anslutningskostnad, en abonnemangskostnad, en rörlig överföringskostnad som baseras på hur mycket el du använder, och slutligen skatter och avgifter till staten. I Jönköping är det Jönköpings Energi som äger elnätet.

  • Elhandelsavtal: Själva elen du använder köper du av ett elhandelsbolag. Du kan själv välja vilket bolag du vill köpa från.

Rörligt eller fast elpris

När du tecknar elhandelsavtal kan du välja om du vill ha ett fast eller rörligt elpris. Ett fast elpris innebär en större trygghet då du vet att du kommer ha samma kostnad på kilowattimme (kWh) under hela din bindningstid. De vanligaste bindningstiderna är ett, två eller tre år.

Ett rörligt elpris följer elbörsen vilket innebär att priset ibland blir dyrare och ibland billigare. Priset du betalar per kWh är baserat på ett genomsnitt för den aktuella månaden. Ett rörligt elpris är därför ett bra val för dig som vill kunna ta del av låga priser, men som samtidigt är beredd att ta risken att betala mer andra månader. 

Timpris och miljöpåverkan

En del elhandelsbolag erbjuder rörligt elpris där du betalar ett rörligt pris per timme. Detta gör att du kan anpassa din elanvändning efter när elen är som billigast på dygnet. Vanligtvis är elpriset som högst när allra flest använder elektriska prylar samtidigt, exempelvis på morgonen och kvällen.

Även för dig utan timpris finns det vinster att göra på att anpassa din elanvändning efter tillgång och efterfrågan. Förbrukas det mycket el och vår förnybara energi inte räcker till kan det köpas in el från Europa som i vissa fall kommer från kolkraft. Genom att exempelvis fördröja starten på diskmaskinen till en timme där färre använder elen och det finns mer förnybar el i ledningarna får varje kWh lägre utsläpp och det blir en vinst för miljön. Många elbolag har appar där du kan följa elens miljöpåverkan per timme.

Här under ser du ett exempel från Jönköping Energi:

Grafik från Jönköping Energis app som visar på skillnaden i CO2 utsläpp mellan klockan 17 ( 60g/kWh) och klockan 23 (44g/kWh)

Jämför och välj elavtal opartiskt

Det finns över 200 elhandelsbolag att välja mellan. Som tur är finns det tjänster som hjälper dig att jämföra avtalen och hitta det som passar dig bäst.

Elpriskollen.se är en jämförelsesajt framtagen av Energimarknadsinspektionen. Där kan du jämföra olika avtal och dessutom se tydligt vilken energikälla elen kommer från.

Om du väljer en ny elleverantör ordnar de med all administration för att genomföra bytet.

Energikällor och miljömärkt el

Grön el? Klimatsmart el? Hållbar el? Elhandelsbolagen slänger sig med många olika begrepp för att sälja sin el till medvetna konsumenter. Men vad betyder det?

  • Fossilfri el – El från fossilfria energikällor: solel, vattenkraft, vindkraft och kärnkraft.

  • Förnybar el – El från energikällor som förnyar sig själva: solel, vattenkraft och vindkraft.

  • Grön/klimatsmart/hållbar el – dessa begrepp är inte varumärkesskyddade och det finns därför inga exakta krav som elhandelsbolaget måste uppfylla för att slänga sig med dessa begrepp. Tvärtemot, så är risken stor att de är vilseledande och faktiskt inte bör användas i det sammanhanget.

    I december 2020 gjorde Konsumentverket en granskning om miljövärden i marknadsföring av elavtal. Du kan läsa en sammanfattning av den granskningen på Energiföretagens hemsida.

  • Bra miljöval – Elavtal märkt med Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra miljöval garanterar dig el från förnybara energikällor. Det ställer även hårda krav på energitillverkningen och tar hänsyn till djur och natur.
    Du kan läsa mer om kraven om Bra miljöval ställer på Naturskyddsföreningens hemsida.

Elledningar i solnedgång

Ursprungsmärkt el

Du kan aldrig veta exakt vilken el som kommer i ledningarna när du slår på strömbrytaren (om du inte har en off-grid anläggning och tillverkar din egen solel vill säga). Vad spelar det då för roll vad du väljer för elavtal? Jo, om du väljer ursprungsmärkt el i ditt elavtal, exempelvis vindkraft eller förnybart, är ditt elbolag skyldiga att producera/köpa in så mycket el som du förbrukar från den källan.

Som konsument har du makt att skapa efterfrågan. Genom att ta ett aktivt val gällande elens ursprung när du väljer elavtal så hjälper du till att påverka branschen att ställa om. Om du är osäker på vad du har för el i ditt nuvarande elavtal så kan du logga in på mina sidor hos ditt elhandelsbolag eller se på din senaste faktura.

Har du frågor om elavtal och elförbrukning är du varmt välkommen att höra av dig till oss så hjälper vi dig!