Du visar för närvarande Bli en energieffektiv bostadsrättsförening tillsammans med oss!

Bli en energieffektiv bostadsrättsförening tillsammans med oss!

Vilka utmaningar och möjligheter står din bostadsrättsförening inför?

» Höga elräkningar

» Byte av fönster

» Individuell mätning och debitering

» Installera solceller

» Tillägsisolering

» Byte av uppvärmningssystem

» Erbjuda laddplatser till medlemmar

Det är inte helt lätt att veta var man ska börja och hur man bör tänka ur ett långsiktigt perspektiv.

Under 2022 drog vi energi- och klimatrådgivare igång ett nätverk för bostadsrättsföreningar i Jönköpings län. Under året arrangerades digitala föreläsningar inom en rad olika ämnen samt gavs stöd och information till ett 30-tal medverkande föreningar. I år satsar vi vidare på nätverket och vill dessutom ge fler föreningar chansen att delta. Det kommer att bli ännu fler matnyttiga föreläsningar samt möjlighet att träffa och dela erfarenheter med andra brf:er.

Det kostar ingenting att vara med i nätverket, satsningen finansieras via den kommunala energi- och klimatrådgivningen.

Hur går jag med i nätverket?

Om du är intresserad av att gå med i brf-nätverket eller få mer information kontakta din kommunala energi- och klimatrådgivare, se kontaktuppgifter nedan. Anmäl senast 3 april.

Du är givetvis välkommen att kontakta din rådgivare även för frågor som inte rör nätverket. Vår rådgivning är alltid kostnadsfri och opartisk!

Vad vinner din brf på att delta?

»  Hitta möjligheter att minska era kostnader för el och värme.

»  Lär dig om ny teknik i form av solceller, batterier, laddstolpar med mera.

»  Få information om möjligheter till bidrag samt stöd att söka dem.

»  Inspireras och lär av andra föreningars erfarenheter och lärdomar.

»  Nätverka med andra bostadsrättsföreningar och hitta möjligheter för samverkan.

Kommunal energi- och klimatrådgivning

Energi- och klimatrådgivningen är en kommunal tjänst finansierad av Energimyndigheten. Vi erbjuder kostnadsfri opartisk rådgivning för dig som privatperson, företag, organisation eller förening.

Detta nätverk är en del av en nationell satsning för att stötta bostadsrättsföreningar i sitt energiarbete.

Jessica på Energicentrum

Kontakta mig för mer information:

Jessica Strid
Energi- och klimatrådgivare – Jönköping, Habo, Sävsjö, Mullsjö och Vaggeryds kommuner

Telefon: 036 – 10 53 55
E-post: energicentrum@jonkoping.se