Du visar för närvarande Allt du behöver veta inför årets utlysning till Klimatklivet

Allt du behöver veta inför årets utlysning till Klimatklivet

Har du en idé som kan bidra till att minska samhällets klimatpåverkan? Den 18-29 september öppnar årets utlysning till Klimatklivet där företag, föreningar, stiftelser med flera kan söka stöd. Åtgärder som bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser inom jordbruket är prioriterade. Det kan till exempel handla om att byta till förnybara bränslen i pannor, biokolspannor, byte till eldrivna arbetsmaskiner och bevattnings- och gödselpumpar.

För dig som är nyfiken och vill veta mer hålls en digital informationsträff om Klimatklivet måndag 21 aug kl.10.00 – 11.00. Läs mer om träffen och anmäl dig här: Digital informationsträff – Klimatklivet