För privatpersoner och hushåll erbjuder vi rådgivning genom telefon, e-post eller ett bokat personligt möte. För fastighetsägare, föreningar och företag har vi möjlighet att erbjuda rådgivning på plats i er verksamhet.

Med jämna mellanrum medverkar vi dessutom vid olika evenemang runt om i våra kommuner, såsom marknadsdagar, öppet hus mm. Vi arrangerar också egna föreläsningar, temakvällar och andra upplysande aktiviteter. Håll utkik här på webbplatsen under Aktuellt och följ oss gärna på Facebook.


Privatpersoner / Hushåll

Energianvändningen mellan olika hus och hushåll varierar mycket och påverkas av faktorer såsom bostadens byggnadsår, klimatzon, typ av konstruktion och de boendes beteende. Vid en rådgivning kan frågeställningarna röra allt från elavtal till uppvärmning och egen elproduktion. Vad drar energi, vilka åtgärder är lönsamma och hur påverkas huset av installationen?

Flerbostadshus / Bostadsrättsföreningar

Både som boende i och som ägare till flerbostadshus har du ofta stora möjligheter att minska husets energianvändning och miljöpåverkan. Vid en rådgivning ser vi över den energi som går till byggnadens gemensamma funktioner såsom fastighetsel, uppvärmning och varmvatten och diskuterar kring möjliga åtgärder, både sådana som kan genomföras omgående och de som bör arbetas vidare med.

Föreningar / Organisationer

För en förening kan driftskostnaderna vara en stor del av budgeten. Ofta saknas driftskunskap hos dem som ska sköta eller bruka anläggningarna. Vid rådgivningsbesök hos föreningar hjälper vi er att se över energianvändningen och klimatpåverkan och om ni vill vägleder vi er för att komma igång med ett systematiskt energiarbete.

Företag

Energikostnader utgör ofta bara en liten del av omsättningen i ett företag, men en betydligt större del av vinsten. En effektivare användning av energin leder till ökad lönsamhet, mindre miljöpåverkan och ofta också fördelar i produktionen. Vid ett företagsbesök går vi igenom er energianvändning övergripande, ger råd kring de frågeställningar ni har och identifierar de åtgärder ni behöver arbeta vidare med.