You are currently viewing Habo Kommun bjuder in till digitalt öppet hus den 4 juni

Habo Kommun bjuder in till digitalt öppet hus den 4 juni

Habo kommuns öppet hus är ett återkommande evenemang där kommunens invånare har möjlighet att träffa representanter från några av kommunens olika verksamheter. Detta brukar vara mycket uppskattat. Under rådande omständigheter är det inte möjligt att genomföra öppet hus i kommunhuset som det brukar vara. Istället bjuder kommunen in till ett digitalt öppet hus där du som kommuninvånare har möjlighet att ställa dina frågor till kommunens representanter via Skype. Vi från Energicentrum finns naturligtvis på plats tillsammans med många andra och svarar på dina frågor.

Medverkande på öppet hus

De verksamheter som kommer att vara representerade på digitalt öppet hus är:

  • Energicentrum – Energi- och klimatrådgivning
  • Konsumentrådgivningen
  • Bygglov
  • Näringsliv och nyföretagarcentrum
  • Teknisk chef
  • Plan och exploatering
  • Miljö
  • Gata/Park
  • Vatten och avlopp
  • June Avfall & Miljö

Digitalt öppet hus äger rum den 4 juni klockan 16.00 – 19.00.

Läs mer på Habo kommuns hemsida där du också kan boka tid med den eller de representanter du vill prata med. Du träffar representanterna via Skype, och du även har möjlighet att ringa in om du inte har programmet installerat. Har du inte tillgång till en egen dator kommer du att kunna låna en dator i kommunhuset.