You are currently viewing Klimatklivet 2021 – Vem, vad, hur

Klimatklivet 2021 – Vem, vad, hur

Snart öppnar en ny ansökningsperiod för klimatklivet. Det är ett statligt stöd för klimatsmarta investeringar för företag, regioner, landsting, kommunala bolag föreningar, bostadsrättsföreningar, stiftelser med flera.

Klimatklivet – vad är det?

Klimatklivet är ett investeringsstöd som delas ut till regionala och lokala projekt av Naturvårdsverket. Stödet går till projekt som minskar utsläppen av växthusgaser och minimerar påverkan på klimatet. Därför går stödet till de projekt som kan visa på största möjliga utsläppsminskning per investerad krona.

För vad kan man söka stöd?

Investeringen man söker stöd för måste vara en fysisk investering som minskar utsläppen av koldioxid eller andra gaser som har negativ påverkan på klimatet. För att få bidrag behöver man därför redogöra ens utsläpp med och utan investeringen man söker stöd för. Detta för att bevisa miljönyttan med projektet.

Det finns en mängd olika projekt man kan söka stöd för. Naturvårdsverket delar in de hittills godkända ansökningarna i följande kategorier:

 • Avfall
 • Energieffektivisering
 • Energikonvertering
 • Fordon
 • Gasutsläpp
 • Infrastruktur
 • Laddstation
 • Produktion biogas
 • Transport

De två vanligaste insatserna är energikonventeringar och laddstationer. För att en laddsation ska få stöd i klimatklivet behöver den vara publik. Men, för dig som vill bygga en laddstation som inte är öppen för allmänheten finns andra stöd att söka.

Passar inte din tänka investering in i någon av kategorierna ovan? Som tur var har Naturvårdsverket även kategorin övrigt där exempelvis “klimatpositiv spannmålstorkning” och “minskad hantering och destruktion av cyanid-metall” fått bidrag.

Vill du se alla projekt som fått stöd så har Naturvårdsverket samlat det i ett excel-ark.

Det går inte att få bidrag för projekt som redan får stöd på andra sätt, exempelvis solceller (som omfattas av elcertifikat) eller investeringar som omfattas av EUs handel med utsläppsrätter.

Elbil som laddar

När kan man söka Klimatklivet 2021?

 • 18-29 januari
 • 13-27 april
 • 24 augusti – 9 september
 • 8-18 november.

Ansökningarna behandlas löpande, efter en ansökningsomgång, men i genomsnitt är handläggningstiden tre månader.

Vill du bolla idéer? Eller vill du få lite stöd och råd på vägen?

Då kan du kontakta oss för kostnadsfri och opartisk rådgivning utefter dina förutsättningar.

Klimatklivets resultat

Under de fem år som gått sedan Klimatklivets start 2015 har 3 547 ansökningar blivit godkända.

Totalt har 6,5 miljarder kronor delats ut och i snitt har Klimatklivets finansiering stått för 44 % av investeringskostnaden, men procentsatsen kan variera. Det största enskilda stödet var på 210 miljoner och det minsta på 4015 kr. Såväl stora som små projekt har alltså chans att få bidrag.

Man räknar på att de genomsnittliga livslängden för en investering är 16 år och att utsläppsminskningen per investerad krona i genomsnitt landar på 2,15 koldioxidekvivalenter. På så sätt bidrar Klimatklivets insatser till en minskning på 1,8 miljoner ton växthusgasutsläpp, varje år.

Munksjöbron i Jönköping i bakgrunden, stenar i förgrunden

Klimatklivet i Jönköping

Totalt har 217 olika åtgärder i Jönköpings län fått stöd från klimatklivet. Detta gör att Jönköping ligger på fjärde plats i antalet beviljade åtgärder per län, efter Stockholm, Västra Götaland och Skåne.

Några uppmärksammade projekt som fått stöd från Klimatklivet är:

 • Värnamo kommuns satsning på elbussar. En investering som gjorde dem till den första staden i världen (!) med stadstrafik där resenärerna reser med enbart miljövänliga elhybrider. Du kan läsa mer om projektet här.
 • 2012 var Länssjukhuset i Ryhov (Jönköping) först ut med att investera i lustgasdestruktion. Sedan dess har alla andra kliniker i regionen följt efter och tack vare stöd från Klimatklivet kunde även Höglandssjukhuset i Eksjö installera tekniken för att minska sina utsläpp av växhusgasen. Det kan du läsa mer om här.

Bland de över 200 andra projekten finns exempelvis:

– ICA Klostergatan i Jönköping fick stöd för en genomgående energieffektivisering.

– Bostadsrättsföreningen Gnosjöhus bytte till bergvärme.

– Sävsjö Transport AB köpte in gaslastbilar.

– Thule installerade laddstolpar.

Vill du bli en del av den här statistiken? Läs mer om Klimatklivet på Naturvårdsverkets hemsida och kontakta oss för rådgivning i hur du ska gå till väga. Vi hjälper dig kostnadsfritt och opartiskt.