You are currently viewing Energi- och klimatrådgivningen får fortsatt stöd

Energi- och klimatrådgivningen får fortsatt stöd

Energi- och klimatrådgivningen har funnits i olika former i snart 40 år. Rådgivningen riktar sig till privatpersoner, företag och organisationer. Nyligen blev det klart att vi får fortsatt finansiering från Energimyndigheten för 2021-2022.

Rådgivning med bevisad samhällsnytta

2020 presenterade Sweco en effektanalys av energi- och klimatrådgivningen i Sverige. De såg en tydlig positiv effekt och samhällsnytta där rådgivningen hjälpte de rådsökande att öka sin egen kompetens, ta välinformerade beslut och genomföra energieffektiva åtgärder.

”Det är glädjande att vi får fortsatt stöd. Som nybliven energi- och klimatrådgivare är det ett oerhört inspirerande jobb att få vara ett bollplank till kommunens invånare och företag som är så engagerade och entusiastiska i de här frågorna. Miljöpåverkan är något som berör många starkt, och då är vår roll viktig för att hjälpa folk göra välinformerade val.”, säger Magnus Johansson, Energi- och klimatrådgivare i Vetlanda kommun.

Magnus Johansson, rådgivare i Vetlanda

Ett bidrag till att nå de energi- och klimatpolitiska målen

Energi- och klimatrådgivningen samverkar med olika aktörer i länet, bland annat Länsstyrelsen och Klimatrådet.

”Energi- och klimatrådgivarna har en viktig roll för länets arbete för en omställning mot ett Klimatsmart plusenergilän. Rådgivarna kan på ett konkret sätt hjälpa och stärka både näringsliv och privatpersoner i arbetet framåt.” säger Annika Pers Gustafsson projektledare på Länsstyrelsen och Klimatrådet för åtgärdsprogrammet Minskad klimatpåverkan.

Energimyndigheten framhäver i utlysningen om en ny programperiod rådgivningen som ett bidrag till att nå de nationella energi- och klimatpolitiska målen. Förutom de vanligaste ämnesområdena som uppvärmning, energieffektivisering och solceller kommer rådgivningen fokusera extra mycket på hållbara byggnader och transporter i den nya programperioden.

”Inom transportsektorn, som är en av länets stora utmaningar att ställa om transporterna och att minska växthusgasutsläppen, ser vi att energi- och klimatrådgivarna kommer att kunna ta en större roll framåt”, fortsätter Annika.

Fortsatt arbete framåt för Energicentrum

Vi på Energicentrum är väldigt glada att vi får fortsatt stöd för vårt arbete. Nu blickar vi framåt och planerar aktiviteter för åren som kommer. Förutom personlig rådgivning arrangerar vi egna föreläsningar. När förhållandena tillåter deltar vi även gärna på marknadsdagar eller föreläser hos företag och föreningar. Redan nu går det att boka oss som digitala föreläsare, helt gratis!

Har du några önskemål eller förslag på aktiviteter vi kan arrangera eller delta i? Hör gärna av dig till oss!